Valmennukset

Hyvän hengen rakentaja.

Olemme erikoistuneet tunnejohtamisen valmennukseen – olemme alan johtava asiantuntija.

Tyytyväiset asiakkaamme suosittelevat valmennustamme, joka pohjautuu tieteellisesti tutkittuun ja tulokselliseen menetelmään. Opitte ottamaan tunnetaidot osaksi organisaationne käytäntöjä ja siten saavuttamaan konkreettisia sekä pysyviä tuloksia.

Valmennamme suomeksi ja englanniksi. Tyytyväisiä asiakkaitamme löytyy jo 32 maasta.

Emergy YHTEISÖ Tuotekuva

Vaikuttava tunnetaitovalmennus

Muutoksia tulossa? Käytännönläheisessä valmennuksessa työyhteisö oppii ymmärtämään toisiaan, ottamaan huomioon tunteet ja toimimaan ajatuksella – empaattisesti, mutta päättäväisesti.

Emergy TIIMI tuotekuva

Tehosta tiimidynamiikkaa

Onko ihmisten välillä kitkaa? Valmennuksemme tehostaa tiimidynamiikkaa ja auttaa luomaan psykologisesti turvallisen työilmapiirin.

Emergy PUHE Tuotekuva

Inspiroiva puheenvuoro, intohimoiset puhujat

Kaipaako työyhteisö uutta puhtia? Intohimoiset työelämän valmentajamme käsittelevät suosituissa puheenvuoroissaan luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden rakentamista, sekä kulttuurin kehittämistä ajankohtaisten näkökulmien kautta.

Emergy ENERGIA Tuotekuva

Opi johtamaan itseäsi ja tunteitasi

Vaivaako stressi ja jatkuva riittämättömyys? Valmennuksessa opit keinoja tunnistaa omia tunteitasi ja toimimaan niiden kanssa rakentavasti ja energiatehokkaasti. Valmennuksen fokuksessa ovat oman työn hallinta, työhön liittyvä tunteet, kuormituksen lähteet ja keinot niiden käsittelemiseksi.

Emergy AVAIN Tuotekuva

Opi kohtaamaan vaikeat tilanteet taitavasti

Onko ilmapiiri muuttunut sulkeutuneeksi? Valmennuksemme tarjoaa käytännön työkaluja kohdata vaikeat tilanteet rakentavasti, toisten tunteet huomioiden.

Emergy JOHTO Tuotekuva

Taitava esihenkilö pitää tiimin hyvässä iskussa

Puuttuuko työyhteisöstä hyvä henki? Valmennuksen myötä johtamisen rooleissa toimivat oppivat hyödyntämään tunnetaitoja itsensä ja muiden johtamisessa. Työyhteisöön muodostuu kannustava, turvallinen ja yhtenäinen johtamiskulttuuri.

Emergy JOHTORYHMÄ Tuotekuva

Tehosta johtoryhmän dynamiikkaa

Törmäävätkö eri persoonat? Valmennuksemme myötä johtoryhmä oppii keskustelemaan vaikeistakin aiheista rehellisesti ja rakentavasti. Johtoryhmän hyvä henki heijastuu koko organisaatioon.

Emergy TAITO Tuotekuva

Opi toimimaan taitavasti itsesi ja muiden kanssa

Tökkiikö yhteistyö? Eivätkö kollegat ymmärrä sinua? Käytännönläheisessä valmennuksessa saat yli 20 tunnetaitoa, joilla opit ymmärtämään itseäsi ja toisia, ottamaan huomioon tunteet ja toimimaan ajatuksella – empaattisesti, mutta päättäväisesti. Tunnetaitoja kehittämällä oma hyvinvointisi paranee ja työssä koettu mielekkyys kasvaa.

Tutustu hyvän hengen rakentajiin.

Jarkko Rantanen

Jarkko Rantanen

Tunnetaitovalmentaja, MSc (psyc)

Jarkko Rantanen on vuorovaikutustaitojen kehittämiseen erikoistunut psykologi, tietokirjailija ja suosittu valmentaja. Jarkko on työskennellyt pitkäjänteisesti työelämän tunnetaitojen kehittämisen parissa ja kirjoittanut työelämän tunteista useita kirjoja.

Ira Leppänen

Ira Leppänen

Tunnetaitovalmentaja, MSc (econ)

Ira Leppänen on kokenut toimintakulttuurin ja johtamistaitojen kehittäjä, inspiroiva puhuja ja pidetty valmentaja. Iralla on kattava kokemus johtamisesta ja muutoshankkeista. Hänen missionsa on: parempaa työelämää ihmisille ja työyhteisöille – hyvinvointia ja suorituskykyä samassa paketissa.

Ellariina Rautio

Ellariina Rautio

Tunnetaitovalmentaja, MSc (phil)

Ellariina Rautio on vuorovaikutuksen asiantuntija ja tunnetaitovalmentaja. Ellariinalla on laajaa viestinnällistä ja pedagogista osaamista sekä vahva palo kehittää vuorovaikutustaitoja työyhteisöissä. Ellariinan vahvuus on osallistavan ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa.

Meihin luottavat

Johda tunneilmastoa – vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali.

Kirjamme kertoo työpaikan tunneilmastosta ja sen vaikutuksista ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn.

Ihmisten työssään kokemat ja ilmaisemat tunteet vaikuttavat heidän uorituskykyynsä lukemattomin tavoin. Jos haluamme saada käyttöön ihmisten todellisen potentiaalin meidän on ymmärrettävä syvästi mitä tarkoittaa olla ihminen – myös työelämässä.

Kirjamme opastaa tutkimusten ja esimerkkien kautta miten työpaikan tunneilmastoa voidaan kehittää rakentaen menestystä ruokkiva tunneilmasto, jossa ihmiset voivat hyvin ja tuottavuus paranee.

Kohtaatko työssäsi haastavia tunteita tai tilanteita?

Katso vinkkimme videolta

Täytä tietosi ja lähetämme sinulle sähköpostiisi linkin videoon.

Tunteet työssä

Haastaviin tilanteisiin valmistautuminen

Kohtaatko työssäsi haastavia tunteita tai tilanteita?

Katso vinkkimme videolta

Haluatko oppia hallitsemaan haastavia tunteita tai tilanteita tehokkaammin? Videomme tarjoaa käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat sinua navigoimaan haasteiden läpi – hyvässä hengessä. Katso videolta miten asiantuntijamme neuvovat toimimaan vaikeissa tilanteissa!