Tunneilmasto menestyksen avaimena vai hidasteena?

Ymmärrä minkälainen tunneilmasto tiimissäsi tai organisaatiossasi vallitsee ja rakenna vaikuttavampaa johtamista 

Tunneilmasto selittää, miksi toiset tiimit menestyvät ja toiset eivät.

Organisaatiot jotka YMMÄRTÄVÄT ja HYÖDYNTÄVÄT tunteiden tarjoamaa tietoa ja energiaa pystyvät palvelemaan työntekijöitään hyvin ja tarjoamaan heille turvallisen ja tyydyttävän ympäristön, jota he tarvitsevat menestyäkseen. Tunnetaitoinen toiminta johtaa siihen, että työntekijät ovat motivoituneita, sitoutuneita ja tehokkaita sekä ryhmätyössä että päätöksenteossa. Toisaalta organisaatiot, jotka EIVÄT ota tunteita huomioon, eivät ymmärrä työntekijöitään eivätkä pysty palvelemaan heidän tarpeitaan. Tämä johtaa motivaation puutteeseen, alhaiseen sitoutumiseen, korkeaan kyynisyyteen ja korkeaan vaihtuvuuteen.

Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoituksen perusteella löydämme tiimisi tai organisaatiosi heikkoudet ja vahvuudet

Minkälaisia tunteita työpaikalla koetaan? Miten sitoutuneita ihmiset ovat? Entä minkälaisella tasolla yksilöiden ja organisaation tunnetoimijuus ovat?

Emergy Emotional Climate Audit® on kattava, tutkimuksiin pohjautuva ja käytännön läheinen työkalu tunneilmaston mittaamiseen. Tunneilmastokartoitus tuo näkyville organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla muuten vaikea saada esiin:

Tunnetoimijuus

Miten yrityksessänne osataan tunnistaa, käsitellä ja hyödyntää omia ja muiden tunteita? Ovatko työntekijät taitavia käsittelemään omia tunteitaan ja muiden tunteita? Antaako organisaatiokulttuurinne tunteille riittävästi tilaa?

Tunnetoimijuusindeksi kuvaa organisaationne tunnetoimijuutta yksilön sekä työyhteisön tasolla. Yksilötasolla tunnetoimijuus tarkoittaa yksilöiden tunnetaitoja. Työyhteisötasolla tunnetoimijuus tarkoittaa työyhteisössä koettua psykologista turvallisuutta, tunnetaitoja yhteisötasolla, sekä organisaation positiivisia tunnekäytäntöjä.

Tunteet työpaikalla

Työpäivien aikana kohdataan tuhansia erilaisia tunteita ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla mm. yhteistyöhön, työsuoriutumiseen ja päätöksentekoon. Millaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita organisaatiossasi viriää?

Työhön ja organisaatioon sitoutuminen

Organisaatioon ja työhön sitoutumisella tarkoitetaan työntekijän positiivista asennetta omaa organisaatiotaan ja työtänsä kohtaan. Sitoutunut työntekijä on sitoutunut organisaation arvoihin, tavoitteisiin ja tulevaisuuteen ja yrittää parhaansa organisaation hyväksi.

Tunnista vahvuudet ja kehityskohteet

Emergy Emotional Climate Audit®

Analysoimme organisaatiosi tunneilmaston:

  • Mitä tunteita tällä hetkellä työpaikallasi koetaan
  • Miten ne vaikuttavat hyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, psykologiseen turvallisuuteen
  • Mikä on tunnetoimijuuden taso tiimissäsi tai organisaatiossasi juuri tällä hetkellä

  • Emergy Emotional Climate Audit® tiimeille tai vaikka koko organisaatiolle.
  • Kattava raportti joka tuo ilmi ryhmän tunneilmastoon vaikuttavat tekijät.
  • Tulosten läpikäynti Emergy Emotional Climate Audit® sertifioudun valmentajan kanssa.
  • Ohjeet kuinka käydä tulokset läpi ja tunnistaa ja valita kehityskohteet tiimeissä.
  • Käytännönläheinen opas, jolla sitoutat tiimisi jäsenet kehittämisaloitteiden valintaan ja toteuttamiseen.
Tunneilmastokartoituksen yhteenveto © Emergy 2022

Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitus on kattava, tutkimuksiin pohjautuva ja käytännön läheinen. Se tuo näkyville organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla muuten vaikea saada esiin.

Emergyn ja yliopistojen yhteinen tutkimus TUNTO-hankkeessa on osoittanut, että tunnetoimijuus liittyy positiivisesti organisaation tuottavuuteen siihen vaikuttavien elementtien kautta: tunneilmasto, työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja muutoshankkeiden onnistuminen.

Lisätietoja:

Emergy Tunneilmastokartoitus® Kuukauden tavaramerkki!

Olemme erittäin ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että tuotteemme Emergy Tunneilmastokartoitus® (EECA®) on valittu Kuukauden tavaramerkiksi! Olemme valtavan ylpeitä työkalustamme, joka on kehitetty yhteistyössä Suomen huippuyliopistojen kanssa. Lue lisää alla olevasta artikkelista!

https://suojaatavaramerkki.fi/heinakuun-tavaramerkki-emergy-tunneilmastokartoitus/

Haluatko vahvistaa tunneilmastoa parantaaksesi hyvinvointia ja tuottavuutta?

Haluatko selvittää millainen tunneilmasto tiimissäsi tai organisaatiossasi vallitsee, jotta tiedät mistä aloittaa tunnetaitojen kehittämisessä?

Emergy Emotional Climate Audit® antaa sinulle työkalut näihin. Saat meiltä valmiiksi analysoidut tulokset, joiden pohjalta voimme myös luoda teille räätälöidyn valmennuskokonaisuuden!

Ota meihin yhteyttä ja kuule lisää siitä, kuinka Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitus voi viedä organisaatiosi seuraavalle tasolle.​

Scroll to Top

Ota yhteyttä