Search

Suomalaisella Tunto2-hankkeella merkittävää tietoa tunteiden vaikutuksesta strategian onnistumiseen

Uusia strategioita esitellään yrityksissä jatkuvasti, mutta vain 70% niiden toteuttamisesta onnistuu. Tutkimusten mukaan syyt ovat usein inhimillisiä ja esimerkiksi tunnetason sitoutumista tai merkityksellisyyden luomista ei osata huomioida strategiatyössä. Emergyn, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteinen Tunto2-hanke luo kansainvälisesti merkittävää tietoa selvittämällä, voiko tunnetoimijuus eli tunteisiin liittyvä osaaminen ja tekeminen edistää strategian toimeenpanon onnistumista.

Tunnetoimijuus osana strategian toteutusta

Tunto2-hanke on jatkoa Emergyn ja Jyväskylän Yliopiston yhteiselle Tunto1-hankkeelle, jolla pystyttiin osoittamaan tunnetoimijuuden olevan myönteisesti yhteydessä tunnetason sitoutumiseen, muutoksen toteuttamiseen, työn imuun ja tunneilmaston kehittymiseen. Tutkimusraportti valmistui kesällä 2020, jonka jälkeen aihe on ollut esillä muun muassa Ylen uutisissa ja siitä on kirjoitettu myös teos ”Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä”.

Alkuvuonna 2021 käynnistynyt Tunto2-hanke syventää edeltäjänsä löydöksiä ja selvittää, voiko tunnetoimijuus edistää strategian toimeenpanon onnistumista yrityksissä. Tunto2-hanke on Työsuojelurahaston rahoittama ja siihen valikoitui mukaan kolme suomalaista organisaatiota:

  • Mölnlycke – Maailman johtavia kertakäyttöisten kirurgisten- ja haavanhoitotuotteiden lääketieteellisiä tuotteita ja ratkaisuja valmistajatoimittava yritys.
  • VTT – Yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.
  • Endress+Hauser – Endress+Hauser on mittaus- ja säätöteknologiaan, palveluihin ja prosessiautomaation ratkaisuihin keskittynyt maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Maailman johtava mitta- ja säätölaitteiden valmistaja
.

Tunto2- hankkeen tunnetoimijuuteen keskittyvä interventio koostuu tunnetaitoihin keskittyvistä työpajoista, joissa opiskellaan tunteiden ja tunnetaitojen roolia strategian toimeenpanossa ja case-klinikoista, joissa harjoitellaan tunnetaitojen soveltamissa arjen tilanteissa.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tunneilmaston lähtötasomittaus, tutkimuksen aikaisia mittauksia ja haastatteluja sekä jälkimittaukset. Tutkimus- ja kehityshankkeen sivutuotteena organisaatiot saavat työkaluja tunteiden herättelyyn ja käsittelemiseen johtamisen ja esimiestyön tueksi.

Aiempien kokemusten ja tutkimusten mukaan tunnetaitoihin keskittyvät interventiot lisäävät hyvinvointia ja parantavat ilmapiiriä työpaikalla, vähentävät sairaspoissaoloja, ja edistävät osallistujien henkilökohtaista kehittymistä.

Emergyn tunnetaitovalmentajina toimivat Jarkko Rantanen, Ira Leppänen, Elina Ämmälä sekä Juha Takanen. Hankkeen kulusta tullaan tiedottamaan koko vuoden 2021 ajan. Lopulliset tutkimustulokset ja yliopistojen tutkimusraportit valmistuvat kesään 2023 mennessä.

Emergyn tunnetaitovalmentajat Ira Leppänen ja Jarkko Rantanen
Emergyn tunnetaitovalmentajat Ira Leppänen ja Jarkko Rantanen

Kansainvälisesti merkittävää tietoa johtamisen tueksi

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat merkittävässä roolissa edistämässä suomalaista työelämän tutkimusta ja luomassa kansainvälisesti merkittävää tietoa. Ymmärtämällä paremmin tunteiden roolia strategisessa muutoksessa voidaan kehittää tarkoituksenmukaisempia johtamismalleja ja saada henkilöstö sitoutumaan muutokseen paremmin. Hanke tukee samalla toimintakulttuurin, yhteisöllisyyden ja vaikuttavan esimiestyön kehittymistä.

Emergyn perustaja ja tunnetaitovalmentaja Jarkko Rantanen kiittelee mukaan lähteneitä organisaatioita:

”Olemme todella iloisia, että hakijajoukosta valikoitui mukaan juuri nämä kolme organisaatiota. Näiden ennakkoluulottomien edelläkävijöiden kanssa voimme luoda parempaa työelämää. Uuden tutkimustiedon avulla rakennamme johtamismalleja, jotka ottavat huomioon sekä organisaation tuottavuuden että henkilöstön hyvinvoinnin, motivaation ja jaksamisen.”

Ira Leppänen, Emergyn osakas ja tunnetaitovalmentaja uskoo, että aihe on juuri nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

”Tunteiden merkitys johtamisessa on korostunut poikkeustilanteen myötä. Etäjohtaminen ja jatkuvat muutokset vaikeuttavat strategioiden toteutumista entisestään. Miten pidämme huolta työn imusta ja motivaation säilymisestä näissäkin olosuhteissa?”

Emergy on auttanut jo satoja organisaatioita kehittämään tunneilmastoaan. Samalla aiheesta on syntynyt kolme kirjaa. Rantanen arvioi, että tietoisuus tunnejohtamisesta on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Ennakkoluulojakin löytyy.

”Yksi ennakkoluulo liittyen tunnejohtamiseen on se, että tavoitteena olisi pakkopositiivinen ilmapiiri, jossa ei ole tilaa kaikenlaisille tunteille. Hyvä tunneilmasto on rikas ja monipuolinen, ja siihen liittyvät myös negatiiviset tunteet. Tärkeä kysymys onkin: Mikä inspiroi meitä niin paljon, että olemme valmiita näkemään vaivaa ja myös kärsimään sen eteen?”

Rantanen arvioi, että kymmenen vuoden kuluessa suuri osa menestyneistä yrityksistä on ottanut tunnetoimijuuden lisäämisen yhdeksi tulostavoitteistaan.

”Tunneilmastoa ja tunnetoimijuutta organisaatiossa voidaan mitata. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä ei ole vain esimiestyöhön ja johtamiseen kohdistuva paine. Jokainen organisaation jäsen voi osaltaan edesauttaa ja rakentaa rikasta tunneilmastoa.”
Lue lisää aiheesta:

Kiukutellaanko teillä töissä? Ei pitäisi, mutta tunteet saa silti tuoda työpaikoille – tutkimushanke vahvistaa tunteiden hyödyn töissä (Yle, 30.11.2020)

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä