Search

Johda tunneilmastoa.
Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali.

Autamme sinua ymmärtämään ja hyödyntämään tunteiden voiman työpaikalla.
Tutkitusti toimiva menetelmämme ratkaisee nykypäivän polttavimmat ihmisten johtamiseen liittyvät haasteet: Miten luoda energiaa, sitoutumista, hyvinvointia ja menestystä.

Johda tunneilmastoa. Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali.

Autamme sinua ymmärtämään ja hyödyntämään tunteiden voiman työpaikalla.

Tutkitusti toimiva menetelmämme ratkaisee nykypäivän polttavimmat ihmisten johtamiseen liittyvät haasteet: Miten luoda energiaa, sitoutumista, hyvinvointia ja menestystä.

Tunteet ovat kaiken inhimillisen toiminnan polttoaine

Jokainen kokee työssä jatkuvasti erilaisia tunteita – innostusta, hämmennystä, turhautumista, uteliaisuutta, iloa… Työssä esiintyvillä tunteilla on ratkaiseva vaikutus oppimiseen, motivaatioon ja suorituskykyyn.

Työntekijöiden yhdessä kokemat ja ilmaisemat tunteet luovat tiimiin tai organisaatioon ainutlaatuisen Tunneilmaston. Parhaimmillaan rikas tunneilmasto johtaa tuottavuuden ja suorituskyvyn lisääntymiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin.

Tunneilmaston johtaminen parantaa työntekijöiden suorituskykyä ja hyvinvointia ja lisää organisaation tuottavuutta.

Useimmat yritykset panostavat paljon prosesseihin, toimintamalleihin, tunnuslukuihin ja tavoitteiden asettamiseen. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka prosessit olisivat huippuun viritettyjä, tunteet ohjaavat ihmisiä. Parhaatkaan prosessit eivät toimi ilman oikeanlaista tunne-energiaa.

Autamme sinua ymmärtämään, käsittelemään ja vapauttamaan tunteiden voiman, sytyttäen ihmiset toimimaan. Tämän toteutamme tehokkaan ja vaikuttavan Emergy Tunnetaidoilla hyvinvointia ja menestystä® -ohjelman avulla, joka kehittää tunnetaitoja ja tunnetoimijuutta tiimissäsi. Tunnetoimijuudella tarkoitetaan tunteiden tiedostamista ja huomioimista työpaikan toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.

Annamme sinulle ja työntekijöillesi konkreettisia työkaluja ja käytännön prosesseja: miten käsitellä haastavia tilanteita, miten herättää aitoa iloa ja käyttää tunteiden voimaa työssä.

Miksi Emergy?

Olemme työelämän tunnetaitoihin ja tunnejohtamiseen erikoistunut yritys ja alamme pioneeri.

Tarjoamme markkinoiden kehittyneimmät ja tutkitusti tehokkaat tunnejohtamisen ohjelmat. Ohjelmamme on kehitetty yhdessä huippuyliopistojen kanssa lukuisissa tutkimusprojekteissa. Hankkeissamme on ollut tuhansia osallistujia eri aloilta.

Emergyn ohjelmat tuottavat konkreettisia tuloksia: parantunutta työssä suoriutumista, hyvinvointia ja tuottavuutta.

TARKKA FOKUS

Olemme erikoistuneet työelämän tunnejohtamisen valmennukseen ja konsultointiin ja olemme alan johtava asiantuntija. Monet tukeutuvat valmennuksiimme siinä vaiheessa, kun muut keinot on kokeiltu.

Autamme sinua keskittymään asioihin, jotka todella saavat muutoksen aikaiseksi.

KÄYTÄNNÖLLINEN OTE

Ohjelmissamme ihmiset oivaltavat, että tunnetaidot ovat osa heidän jokapäiväistä elämäänsä työssä: erilaisissa kohtaamisissa, prosesseissa ja arjen tilanteissa. Nämä taidot ovat elintärkeitä hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta.

Emme puhu tunneälystä yleisellä tasolla. Menemme pidemmälle ja syvemmälle. Autamme ymmärtämään, miten eri tunteet toimivat ja vaikuttavat työpaikalla ja annamme käytännön keinoja tunteiden ennakointiin, kohtaamiseen ja johtamiseen.

Autamme teitä ottamaan tunnetaidot osaksi organisaation käytäntöjä luoden kestäviä ja pysyviä tuloksia.

KONKREETTISET JA KESTÄVÄT TULOKSET

Koulutusohjelmiemme avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet välittömiä ja konkreettisia tuloksia:

  • Sairauspoissaolojen dramaattinen (yli 30 %) väheneminen
  • Huomattavat parannukset hyvinvoinnissa
  • Työhön sitoutumisen ja työpaikkaan sitoutumisen merkittävä lisääntyminen.
  • Psykologisen turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen huomattava parantuminen. 

Mittaamme koulutuksemme vaikutuksia järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Ohjelmiemme vaikutukset ovat välittömiä ja pitkäaikaisia: 92 % ohjelmiimme osallistuneista henkilöistä on kokenut sekä välittömiä että pitkäkestoisia tuloksia organisaatiossaan. 100 % asiakkaistamme suosittelisi koulutuksiamme muille

Katso asiakkaidemme kokemuksia

Palvelumme

Ratkaisumme on pohjimmiltaan yllättävän yksinkertainen. Meidän on ymmärrettävä tunteiden rooli työelämässä: miten ne vaikuttavat ihmisiin organisaatiosi kaikilla tasoilla ja sitä kautta liiketoimintasi tuloksiin.

Emme voi johtaa vain asioita, vaan meidän on johdettava tuntevia ihmisiä.

Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitus

Analysoimme organisaatiosi tunneilmaston:

  • Mitä tunteita tällä hetkellä työpaikallasi koetaan.
  • Miten ne vaikuttavat hyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, psykologseen turvallisuuteen.
  • Tunnetoimijuuden tämän hetkisen tason.

Emergy Tunnetaidoilla hyvinvointia ja menestystä® -valmennus

Annamme sinulle ja organisaatiollesi konkreettiset työkalut ja selkeät toimintamallit:

  • Miten toimia haastavissa tilanteissa tunnetaitoisesti.
  • Miten herättää aitoa iloa ja käyttää tunteiden voimaa työssä.

Valmennuksemme kytkeytyvät suoraan työpaikkasi jokapäiväisiin tilanteisiin.

Asiakkaiden kokemuksia

Valmennusten ansiosta meillä on lisääntynyt rohkeus ja taito ottaa puheeksi asioita, jotka ennen jätettiin käsittelemättä. Rehellisiä keskusteluja käydään nyt selvästi enemmän. Samalla kykymme kuunnella ja myös kuulla, mitä toinen sanoo, on vahvistunut.

Hanna Svinhufvud HR Manager, Endress + Hauser Oy

Hanna Svinhufvud
HR Manager

Endress + Hauser Oy

Emergyn valmennus antoi meille valtavasti eväitä kulttuurimuutoksen tueksi. Johdossa tapahtuneet oivallukset ovat konkreettisesti auttaneet viemään kehitystyötä oikeaan suntaan. Kokeilimme useita erilaisia koulutuksia muutoksen tukena, mutta Emergyn valmennuksen vaikuttavuus on ollut omassa mittaluokassaan. Johdon valmennuksesta saatujen kokemusten perusteella laajensimme valmennuksen kattamaan koko henkilöstön.

Anna Maksimainen Senior Partner Nordic Health Group

Anna Maksimainen
Senior Partner

Nordic Health Group

Tunnetaitojen ja niiden opettelun ja soveltamisen myötä henkilöstötyytyväisyytemme on kasvanut, sairaspoissaolot pienentyneet ja lisäksi asiakastyytyväisyytemme on kasvanut merkittävästi.

Petri Mölsä Toimitusjohtaja Tampereen Tilapalvelut

Petri Mölsä
CEO

Tampereen Tilapalvelut​

Tänään tunsin olevani
Scroll to Top

Ota yhteyttä