Search

Mitä on tunnetoimijuus?

Tunnetoimijuus käsitteenä on monelle varmasti tuntematon. Eikä ihme – käsitettä on alettu vasta hiljattain käyttämään työelämän tutkimuksen kentällä. Tämä tärkeä aihe koskettaa meitä kaikkia – missä on ihmisiä, siellä on myös tunteita, ja tunnetoimijuus kertoo jotain siitä, miten noiden tunteiden kanssa osataan toimia.

Tunto-hanke (Tunnetoimijuus organisaatiomuutoksessa)

Työsuojelurahaston rahoittaman Tunto-hankkeen aikana (2018-2020) Jyväskylän Yliopiston tutkijat seurasivat, minkälaisia muutoksia Emergyn toteuttamat työpaikan tunnetaitoihin keskittyvät kehittämisohjelmat saivat aikaan. Samalla he määrittelivät, mitä tunnetoimijuus tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään. He määrittelivät tunnetoimijuuden seuraavasti: – ”tunnetoimijuus on tunteiden (omien ja muiden) tiedostamista, ymmärtämistä ja huomioonottamista sekä tunteisiin vaikuttamista organisaation käytänteissä, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa”.

Perinteisesti tunnetaitoja on tarkasteltu lähinnä yksilön ominaisuutena (esim. tunneäly).Tässä tunnetoimijuuden määritelmässä tunteisiin liittyvä osaaminen laajenee yksilöistä myös työyhteisön osaamiseksi ja toiminnaksi.

Tutkimus selvitti, miten tunnetoimijuus vaikuttaa organisaation muutoksessa ja miten tunnetoimijuutta voidaan kehittää ja vahvistaa työpaikalla. Hankkeen aikana tutkijat kehittivät myös mittarin tunnetoimijuuden mittaamiseen.

Tunnetoimijuus on tunteiden tiedostamista, ymmärtämistä ja huomioonottamista

Tunnetoimijuus yhdistää tietoja ammatillisen toimijuuden tutkimuksista ja tunteiden tutkimuksen saralta. Tunnetoimijuus tarkoittaa sitä, että ihminen on tietoinen omista ja muiden tunteista ja osaa tunnistaa ja käsitellä niitä ja osaa vaikuttaa tunteisiin työpaikan käytänteissä ja vuorovaikutustilanteissa. Tunnistamalla ja käsittelemällä omia ja toisten tunteita, ihminen ymmärtää paremmin syitä toimintansa takana ja pystyy käyttämään näitä taitoja hyväkseen työelämässä.

On tutkitusti osoitettu, että tunteemme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme ja päätämme, miten toimimme ja työskentelemme. Tunteilla on ratkaiseva merkitys suorituskykyymme; tunteet vaikuttavat suoraan tekemiseemme ja sen laatuun (miten teemme), määrään (miten paljon teemme) ja suuntaan (mihin tähtäämme).

Tunnetoimijuus on myös suorassa yhteydessä organisaation tunneilmastoon ja työn imuun. Tunto-hanke osoitti, että mitä vahvemmaksi työntekijät kokivat omat tunnetaitonsa, ja mitä enemmän he kertoivat pystyvänsä vaikuttamaan tunteisiin työssään, sitä paremmaksi he kokivat työpaikan tunneilmaston ja sitä korkeampaa heidän työn imunsa oli. Hyvä tunneilmasto on monipuolinen ja rikas ja pitää sisällään sekä positiiviset että negatiiviset tunteet.

Tunnetoimijuus voidaan jakaa kahteen eri osaan

Tunnetoimijuus voidaan jakaa kahteen eri osaan – omiin tunnetaitoihin ja tunteisiin vaikuttamiseen työssä. Omat tunnetaidot tarkoittavat kykyä tiedostaa, tunnistaa, ilmaista ja käsitellä omia tunteita työssä. Tämä on kaiken tunneosaamisen ydin – kaikki tunneosaaminen rakentuu omien tunnetaitojen päälle. Tunteisiin vaikuttaminen työssä tarkoittaa sitä, että pystyy vaikuttamaan muiden ihmisten tunteisiin ja olemaan aktiivinen toimija työpaikan ilmapiirin rakentamisessa. Näin tunteisiin liittyvä osaaminen vaikuttaa ja ilmenee työpaikan käytänteissä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa.

Tunnetaidot tunnetoimijuuden ytimessä

Jokainen meistä voi opetella ymmärtämään ja käsittelemään omia ja toisten tunteita ja ymmärtämään niiden vaikutukset sekä itseemme että ympäristöömme. Tunnetaidot ovat oleellisen tärkeitä jokaisessa elämämme osassa, olipa se sitten töissä tai kotona. Kun harjoittelemme ja tiedostamme tunteita ympärillämme, tietoisuutemme tunteiden vaikutuksesta kasvaa luonnollisesti. Tunteet vaikuttavat ihmisen suorituskykyyn ratkaisevasti, myös työpaikalla. Jos tämä tosiasia jää huomioimatta, menetetään ihan valtava määrä inhimillistä hyvinvointia ja potentiaalia. Ymmärtämällä tunteita työelämässä, lisäämme työntekijöiden sitoutumista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä – verkkokirja

Tunto-hanke: Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä