Search

Miten käsitellä vihan tunnetta?

Vihan tunne ei ole lainkaan pieni asia, ja vihaa voidaankin löytää melkein kaikkialta. Se vaikuttaa jokaiseen meistä tavalla tai toisella, joko itsemme kokemana tai muiden kautta. Olisi hyvä, että pystyisimme puhumaan vihasta ja oppisimme käsittelemään vihaa, olipa se sitten omamme tai jonkun toisen.

Viha on vahva tunne

Viha on tunteista voimakkaimpia. Se on ristiriitainen tunne, jolla on monta muotoa. Oikeastaan viha onkin oma tunteiden perheensä. Se voi ilmetä ärtyneisyytenä, kiukkuna, suuttumuksena, pitkään jatkuvana vihamielisyytenä ja vihaamisena tai voimakkaimmillaan hallitsemattomana raivona. Sitä pidetään usein myös ainoastaan negatiivisena tunteena ja tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä vihaan liittyy paljon negatiivisia puolia. Se on myös ainut tunne, joka voi olla vahingollinen tai jopa hengenvaarallinen siihen liittyvän väkivallan uhkan vuoksi. Vihainen ihminen voi satuttaa, lyödä, purra tai jopa vakavasti vahingoittaa ympärillä olevia ihmisiään.

”Vihainen ihminen voi satuttaa, lyödä, purra tai jopa vakavasti vahingoittaa ympärillä olevia ihmisiään.”

Monet meistä yrittävät tukahduttaa vihan, tai toisena ääripäänä osa meistä saattaa räjähtää sen johdosta – kumpikaan näistä ääripäistä ei auta vihan rakentavassa käsittelyssä. Olisi tärkeää, että löytäisimme keskitien käsittelemään kaikkia tunteitamme, mutta etenkin vihan tunnetta. Jos ymmärrämme vihaa, sen syitä ja lähtökohtia, pystymme paremmin käsittelemään sitä ja toimimaan rakentavammin.

Vihan tunne lisää hallinnan ja voiman tunnetta ja se saa ihmisen nousemaan ongelmiensa ja haasteidensa yläpuolelle antaen hänelle tunteen, että hän voi nujertaa kaikki kohtaamansa haasteet. Monissa tilanteissa ihmiset itse asiassa haluavat kokea vihaa, näin ollen ainakin näissä tilanteissa vihan tunne voi olla miellyttävä kokemus. Kun on vihainen oikeiden asioiden puolesta, viha tuntuu oikeutetulta.Etenkin epävarmoina aikoina vihan tunteen aikaansaama hallinta voi olla tärkeässäkin roolissa. Se lisää meidän tahtoamme ja antaa meille tarvittavan peräksi antamattomuuden tunteen tavoitteidemme saavuttamiseksi. Viha auttaa meitä puolustamaan oikeuksiamme ja minimoimaan vääryyttä/vääryyden minimoinnissa/poistamisessa. Viha voi siis liittyä myös positiivisten asioiden tavoitteluun. Se on ulospäinsuuntautuva tunne, joka tähtää joskus myös positiivisiin lopputuloksiin, tosin lähestymistapa voi olla aggressiivisempi. Vihan voima

Miten viha vaikuttaa päätöksentekoon?

Meillä on tapana toimia automaattisesti, intuition varassa, kun olemme vihaisia. Tästä johtuen vihan käsitteleminen ja ymmärtäminen vaatii paljon harjoitusta ja omien tapojemme ja toimintamalliemme tarkastelua ja ymmärtämistä heti tunteen syntymisen alkuvaiheesta lähtien.

Vihalla on paljon negatiivisia seuraamuksia, ja ehkä isoin niistä on, että viha aiheuttaa mielemme nopeutumista ja ahtautumista. Vihainen henkilö yleensä käsittelee asian erittäin pinnallisesti; vihainen mieli ei yleensä pysty heijastamaan asioita kovin syvällisesti ja tämä monesti johtaa harkitsemattomaan käytökseen. Vihaisena ihmiset myös etsivät syyllistä ulkopuolelta, ja lankeavat stereotypioihin ja ennakko-oletuksiin.

Kaikki tämä vaikuttaa aika synkältä. Kaiken tämän tiedon jälkeen on vaikea olla ajattelematta, että vihalla on vain negatiivisia vaikutuksia. Monet tunteiden tutkijat ovat kuitenkin hiljattain ymmärtäneet, että vihalla on myös positiivisiakin vaikutuksia. Miten tämä voi olla mahdollista?

Vihan positiivisempi puoli pystyy luomaan muutoksia. Viha tuo ihmisiä yhteen, saa heidät uskomaan, että heillä on mahdollisuus ja voima aloittaa esimerkiksi vallankumous.

”Viha voi liittyä myös positiivisten asioiden tavoitteluun.”

Melkeinpä kaikilla asioilla on sekä hyvät että huonot puolensa, ja tunteet eivät ole tästä poikkeus. Vaikeinta on oppia, kuinka voimme käyttää näitä tunteita ja kääntää negatiiviset tunteet rakentaviksi ja käyttää niitä hyödyksi.

Miten käsitellä omaa vihan tunnetta?

Joillekin ihmiselle toimii, että he antavat itselleen mielessään ohjeita, heti kun huomaavat vihan nousevan. Esimerkiksi ”nyt minä rauhoitun, aion keskittyä hengittämiseeni, hengitän syvään, en tee mitään hätiköityä, minä aion rauhoittua”, voi auttaa monia. Vihan kohtaaminen rakentavasti tarkoittaa myös sitä, että otat vastuun siitä. Sinun täytyy ymmärtää, että vaikka joku käyttäytyisikin huonosti, sinun tunteesi nousevat sinun sisälläsi. Ja sinä olet vastuussa omista tunteistasi. Seuraavia työkaluja voit käyttää missä vain jokapäiväisessä tilanteessa:

Mitä tehdä, kun tulet vihaiseksi:

  • Keskity hengittämiseen. Yritä keskittyä siihen saakka, kunnes pahin viha on ohi.
  • Kokeile ja harjoittele empatiaa. Empatia ja viha menevät päällekkäin aivoissamme, ja kun olet vihainen, ei empatialle ole tilaa. Kun tunnet empatiaa, vihan tunne heikkenee. Ensi kerralla, kun näet jonkun olevan vihainen, yritä ymmärtää miksi hän tuntee vihaa. Jos pystyt löytämään empatiaa, vihasi katoaa tai ainakin heikkenee.
  • Kehonkieli (ilmeet, eleet, äänet) on paljon voimakkaampi kuin itse suullisen sanoman sisältö. Jos käyttäydyt vihaisesti, kuulija ei kuule mitä sinä sanot, vaan huomaa vain, että olet vihamielinen häntä kohtaan. Jos löydät rauhallisemman tavan kommunikoida hänen kanssaan, saat viestisi perille paljon tehokkaammin. Muista, että me koemme oman vihamme aina oikeutettuna ja tämän takia oletamme ja odotamme, että toiset tarjoavat ymmärrystään ja tukeaan.
  • Ole tietoinen vihan vaikutuksista sinuun. Kun huomaat olevasi vihainen, vältä tärkeiden päätösten tekoa. Älä luota siihen, että vaikka sinusta tuntuu siltä, sinulla olisi kaikki tarvittava tieto päätöksen tekoon kyseisellä hetkellä. Kun vihasi laantuu, tilanne voi vaikuttaa hyvinkin erilaiselta.
  • Vihan ilmaiseminen rakentavasti auttaa monia – sano ääneen, tai ainakin omassa mielessäsi, mikä sinut on suututtanut ja miten suuttunut juuri nyt olet. Kun vihan ympärille tulee hyvin kuvaavia sanoja, vihan käsittely omassa mielessä helpottuu.

Miten kohdata muiden vihan tunnetta?

Tässä yksi konkreettinen, hyvä vinkki: jos tiedät, että joudut tilanteeseen, missä todennäköisesti tulet vihaiseksi, pidä huoli, ettei verensokerisi ole liian alhainen. Vihan tunteen kontrolloiminen vie paljon energiaa, ja näin vihastuminen tapahtuu monesti helpommin, kun verensokerit ovat alhaiset. On osoitettu, että pieni lusikallinen sokeria auttaa hallitsemaan ja kontrolloimaan voimakkaita negatiivisia tunteita.

Kuten huomaat, viha todella on monimutkainen tunne. Mutta tästä huolimatta, se on myös paljon helpompi kuin luuletkaan. Toki siinä on paljon liikkuvia osia, mutta se ei ole rakettitiedettä. Se on itse asiassa aika helppoa, kun opit perustat. Vaikeinta on tietenkin neuvojen noudattaminen arjen oikeissa tilanteissa, etenkin silloin kun viha on kohdistettu sinuun. On aina helpompaa kontrolloida asioita, jotka tapahtuvan sinun sisälläsi, ei sinulle.

Vihan periaatteet ovat universaaleja. Kuka sitten oletkin tai mitä teetkin,, voit käyttää näitä vihan periaatteita ja esimerkkejä erilaisissa tilanteissa ja opetella uusia, toimivia toimintamalleja.

Muista, että tämä vaatii paljon harjoittelua! Ota muistiin nämä neuvot ja kokeile niitä heti kun sopiva tilanne tulee vastaan. Ja jos todella haluat sisäistää nämä neuvot, niin kokeilepa opettaa ne jollekin toiselle.

Tunteet työelämässä

Tunteiden kautta löytyy avain työelämän ja muun elämän syvempien kysymysten yhdistämiseen. Kun katsotaan, mitä kaikkia yksittäisiä tunteita ihmiset työhönsä liittyen kokevat ja miten nuo tunteet heihin vaikuttavat, suorituksen ja talouden maailma kohtaa inhimillisen, merkityksellisen ja tunnepitoisen maailman. Tässä Tunteet työelämässä -sarjassa käymme läpi eri tunteita, mitä ne ovat ja miten niitä kannattaisi käsitellä. Kirjoittajana toimii Henna Kapulainen, tekstit pohjautuvat Jarkko Rantasen eri kirjoihin ja blogeihin.

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä