Search

Miten yhdessä oppimista johdetaan?

Aikuisten oppimisesta merkittävä osa tapahtuu työtä tekemällä. Oppiminen on myös yhä useamman työtä ja työyhteisö tärkein opettaja. Työssä nimittäin oppii parhaiten yhdessä (ks. esim. Laal & Ghodsi, 2012).

Yhdessä oppimisella, toisilta oppimisella ja toisten auttamisella saavutetaan positiivisia muutoksia, jotka tekevät työstä sujuvampaa, lisäävät onnistumisia ja parantavat tuottavuutta. Yksilön ammatillinen kasvu ja kehittyminen kulkevat rinta rinnan yhteisön ja työn kehittymisen kanssa.

Tällaista oppimista kutsutaan yhteistoiminnalliseksi työssäoppimiseksi. Sille on ominaista avoin ja monipuolinen vuorovaikutus. Lähtökohtana on keskinäisriippuvuus eli parasta mahdollista oppimista ei tapahdu ilman jokaisen panosta. Jokaisella oppimisprosessiin osallistuvalla on siksi vastuu omasta ja toisten oppimisesta.

Yhteistyön ja oppimisen kannalta erityisen tärkeää on se, miltä meistä tuntuu olla ja oppia yhdessä. Yhteistyön ilmapiiri vaikuttaa voimakkaasti tunteisiin ja tunteet aikuisten oppimiseen. Siksi yhteistoiminnallinen työssäoppiminen vaatii yhteisöiltä paljon onnistuakseen. Yhteisön ilmapiiri ja yhteistyön laatu korostuvat. Jos tunnelma on pilalla ei yhteistyöstä, saati oppimisesta tule mitään.

Voidakseen toimia, yhteistoiminnallinen työssäoppiminen edellyttää yhteistyötä ja oppimista tukevia rakenteita ja ilmapiiriä. Hyvässä ilmapiirissä kannustetaan ja tuetaan myönteisessä hengessä. Osallistujat kokevat olevansa osa ryhmää, joka työskentelee merkityksellisten ongelmien parissa. Samalla on mahdollisuus kokeilla, nähdä, kokea ja kehittää uutta, panostaa haastaviin tehtäviin ja näyttää oma osaamisensa.

Yhteistoiminnallisen työssäoppimisen edellytykset eivät synny automaattisesti, niiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan johtamista. Näiden kolmen näkökulman kautta voit vahvistaa omaa rooliasi oppimisen johtamisessa:

Vahvista yhteistä ymmärrystä: Mitä on yhteinen oppiminen ja miksi se on tärkeä osa työtä?

Kehitä arjen käytänteitä: Millä tavoin yhteistoiminnallinen oppiminen tapahtuu erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi osana jokaista etäkokousta? Miten meillä opitaan yhdessä?

Johda tunneilmastoa: Toimi tavalla, joka vahvistaa yhteiselle oppimiselle otollisia tunteita, kuten uteliaisuutta.

Lähteet:
Laal M. & Ghodsi S. (2012). Benefits of collaborative learning, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 31 486-490. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091

______________________________________________________________________________________________________

Vierasblogin kirjoittaja on Ville Ojanen, Academy of Brain Oy:n perustaja ja psykologi. Hänen intohimonsa on ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen. Yrittäjän roolinsa ohella hän toimii Valtioneuvoston kanslian käyttäytymistieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenenä sekä suosittuna puhujana ja konsulttina.

www.academybrain.com

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä