Tunto2-hanke: ”Valmennusten ansiosta kykymme kuunnella ja myös kuulla, mitä toinen sanoo, on vahvistunut”

Emergyn, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä Tunto2-hankkeessa selvitetään voiko tunnetoimijuus eli tunteisiin liittyvä osaaminen ja tekeminen edistää strategian toimeenpanon onnistumista. Endress+Hauser Oy oli yksi kolmesta organisaatiosta, joka otti osaa hankkeeseen. Hanke alkoi talvella 2021 ja hankkeen kehittämispuoli päättyi syksyllä 2021.

Hanna Svinhufvud, Endress+Hauserin HR Manager sanoo, että osallistuminen Tunto2 -hankkeeseen koko Endress+Hauserin Suomen toimipisteen henkilöstön kanssa on ollut hieno kokemus. “Valmennus muistutti minua hyvin siitä, miten jokainen tuo omia tunteitaan jokaiseen kohtaamiseen, ja miten sekä positiivinen että negatiivinen tunnetila tarttuu helposti, ja tästä jokainen voi ottaa vastuuta”, Hanna kertoo. Hän jatkaa, että kokee saaneensa lisää keinoja siihen, miten kohdata ihmisiä haastavissa tilanteissa. “Esimerkiksi jos joku on vihainen, pettynyt tai surullinen – valmennuksen myötä minulla on erilaisia tapoja kohdata näitä tilanteita.”

Tuomo Saukkonen, Endress+Hauserin toimitusjohtaja, on samoilla linjoilla Hannan kanssa.

“On ollut todella hienoa, että pääsimme osallistumaan koko henkilöstön voimin tähän hankkeeseen”, Tuomo sanoo.

”Uskon, että valmennuksen myötä ymmärrämme sekä ihmisiä että tilanteita paremmin.”

Tuomo jatkaa kertomalla, kuinka hän kokee saaneensa valmennuksesta uusia työkaluja, millä hän voi hahmottaa tunnepuolen asioita paremmin.“Osaan ottaa tunteet eri tilanteissa paremmin huomioon ja yritän huomioida pienetkin onnistumiset useammin”, Tuomo kertoo.

Sekä Hanna että Tuomo kokivat hienona, miten valmennuksen myötä he ovat myös saaneet termejä ja erilaisia työkaluja ja keinoja koko heidän henkilöstölleen. “Monissa yhteyksissä, jos lähdemme pohtimaan jotain pulmaa yhdessä, joku saattaa ehdottaa, että ‘miten me lähestyttäisiin tätä Tunto2 -oppien kautta ja tunnetaitoisesti?’” Hanna naurahtaa.

“Olen huomannut muutoksia ihan henkilötasolla, meillä taisivat kaikki innostua hankkeesta.”

Hanna jatkaa kertomalla, että yksi hienoimmista asioista on ollut heidän keskustelukulttuurinsa aktivoituminen. “Meillä on lisääntynyt rohkeus ja taito ottaa puheeksi asioita, jotka ennen jätettiin käsittelemättä. Rehellisiä keskusteluja käydään nyt selvästi enemmän. Samalla kykymme kuunnella ja myös kuulla, mitä toinen sanoo, on vahvistunut”, Hanna sanoo.

Molemmat Hanna ja Tuomo kiittävät valmentajia Elina Ämmälää ja Jarkko Rantasta avoimen ja keskustelevan ilmapiirin luomisesta. “He ovat todella ammattitaitoisia ja ottivat meidät osaksi keskustelua. Tästä meidän on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin, tunnetaitoisesti”, Hanna sanoo lopuksi.

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä